Huurrecht advocaat in Nijmegen nodig?
Bel vrijblijvend: 024 - 799 99 99
Home > Huurbescherming
rechter huurbescherming

Huurbescherming in Nijmegen

Dreigt u uit uw woning te worden gezet? Dit mag niet zomaar. Allereerst moet op tijd aan u gemeld worden dat de huurovereenkomst wordt opgezegd. Daarnaast moet de verhuurder een goede reden aanvoeren om de huur te kunnen opzeggen. In de wet zijn hier regels voor vastgelegd die u beschermen.

Huurbescherming bij woonruimte

Bij de huur van woonruimte heeft u als huurder misschien meer rechten dan u denkt. Het huurrecht zorgt ervoor dat u huurbescherming geniet. Bijvoorbeeld wanneer u niet instemt met de opzegging van uw huur. De kantonrechter zal dan een eindoordeel moeten vellen. Vaak wordt misbruik gemaakt van de onwetendheid van de huurder. Zo zijn contracten voor tijdelijke huur vaak niet rechtsgeldig. Alleen in een klein aantal gevallen kan de verhuurder een contract voor bepaalde tijd opstellen.

Huurbescherming bij bedrijfsruimte

Op het gebied van bedrijfsruimte zijn er gunstige regels. Huurders van winkel- en horecapanden hebben de eerste tien jaar van hun contract huurbescherming. Zo wordt de nabije toekomst van uw zaak veiliggesteld. Voor overige bedrijfsruimte zoals kantoren en fabrieken heeft de verhuurder meer opties voor huuropzegging. De huurder is bijna niet beschermd. Er is geen recht op verlenging.

Deskundig advies in Nijmegen

Ons kantoor helpt u in Nijmegen en de omgeving van Nijmegen met uw kwesties op het gebied van huurrecht. Een ervaren huurrecht advocaat weet wanneer huurbescherming u kan helpen.