Huurrecht advocaat in Nijmegen nodig?
Bel vrijblijvend: 024 - 799 99 99
Contract huurrecht

Huurrecht advocaat in Nijmegen

Uw rechten en plichten

Als u huurt of verhuurt heeft u een overeenkomst getekend. Maar bent u op de hoogte van wat uw rechten en plichten zijn? In het huurrecht is dit wettelijk vastgelegd. Dit rechtsgebied heeft betrekking op alles wat bij een huurovereenkomst komt kijken.

Basisregels huurrecht

De verplichtingen van een huurder zijn redelijk vanzelfsprekend. Zo moet op tijd worden voldaan aan de huurprijs die in het contract is vastgesteld. De huurder moet zich goed gedragen. Het gehuurde moet gebruikt worden voor de bestemming die vooraf bepaald is. Daarnaast moeten gebreken gemeld worden en moet de huurder dringende werkzaamheden toestaan. De verhuurder is op zijn beurt verplicht tot het plegen van onderhoud verhelpen van veel gebreken. Deze basisregels liggen voor de hand. In een huurovereenkomst zijn vaak aanvullende voorwaarden opgenomen.

Conflict in Nijmegen

Een huurovereenkomst wordt vaak zonder gedegen kennis van zaken wordt getekend of opgesteld. Dit zorgt ervoor dat er zich gemakkelijk problemen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan een conflict tussen huurder en verhuurder over de huurprijs.

Huurrecht advocaat inschakelen

Om conflicten te voorkomen is het verstandig om deskundig juridisch advies in Nijmegen in te winnen. Onze huurrecht advocaat is ervaren en kan uw situatie beoordelen. Wij behartigen de belangen van huurder en verhuurder. Neem contact met ons op voor professionele hulp bij uw huurgeschil of probleem met een contract.

Neem direct contact op